Styxforlag.com

Styx förlag är en icke-vinstdrivande organisation baserad i Stockholm, i progressivt samarbete med nutida konstnärer, filosofer, författare, poeter, musiker, forskare, aktivister och filmmakare.

 

Styx är ett förlag som är ett progressivt samarbete mellan artister, filosofer, författare, poeter, musiker, vetenskapsmän samt filmskapare. Styx strävar efter att producera och experimentera med tankar som inte längre är bundna till skillnaden mellan ord, bild och aktion. Styx publicerar böcker, arrangerar uppträdanden och arbetar mitt i smeten av samhället.

Var kommer namnet Styx ifrån?

Styx är en flod som är känd som gränsen mellan jorden – landet för de levande – och Hades – landet för de döda. Styx floden går runt Hades nio gånger och endast med deras händer i vattnet kan gudarna ge ett sant löfte. Styx är även namnet på en naiad som bor i floden, det största helgonet av dem alla. 

böcker styx förla
styx förlag historia

Historia om Styx

[20070217] Färgfabriken: Exhibition ‘Autistisk Kilskrift’
[20061218] Release of Astruktion by Nanok
[20061118] Galleri Niklas Belenius: Exhibition ‘Autistisk Kilskrift’
[20060908] Fylkingen: Temple of the Black Pearl
[20060407] Liljevalchs: Release of “den Gröna boken” in collaboration with Ak.28